Oberta una nova convocatòria de borses per treballar a l'Ajuntament

El termini per presentar-se a aquesta ampliació de les borses de treball està obert fins al 9 de juliol. Entre els perfils que es busquen destaquen els professionals en prevenció de riscos laborals en diferents àmbits.

..
20/06/2024 - 11:41 h - Ajuntament Regina Navarro

S’ha obert una nova convocatòria d’ampliació de diferents borses de treball de les categories següents:

 • Tècnic/a superior en Ciències
 • Tècnic/a superior en Ciència de Dades
 • Tècnic/a superior en Dret
 • Tècnic/a superior en Economia
 • Tècnic/a superior en Medicina
 • Tècnic/a superior en TIC
 • Tècnic/a mitjà/ana en Arquitectura
 • Tècnic/a mitjà/ana en Enginyeria
 • Tècnic/a mitjà/ana en Infermeria
 • Tècnic/a mitjà/ana en Treball Social

Especialistes en prevenció de riscos laborals

En aquesta ampliació de les borses de treball, un dels àmbits en què es desenvoluparà la feina és el de la prevenció de riscos laborals. En aquests casos, els candidats de les diferents categories convocades han de tenir alguna especilaitat tècnica específica: Seguretat en el Treball, Ergonomia i Psicosociologia i Higiene Industrial.

Calendari i proves

A les bases de l’ampliació de les borses de treball es preveu que es farà el següent:

 1. Test aptitudinal
 2. Prova d’ofimàtica
 3. Prova de coneixements de llengua estrangera
 4. Coneixements de llengua catalana
 5. Coneixements de llengua castellana
 6. Proves de personalitat i de competències

Les proves es convocaran en un termini d’entre 3 i 6 mesos.